101 juegos musicales

101 juegos musicales. Divertirse y aprender con ritmos y con canciones“, de Ger Storms en Graó, 2007, é unha obra que recolle xogos de audición, de concentración, que desenvolven habilidades sociais, de interacción, de confianza, e expresividade e improvisación, de mesa musicais, etc., tendo sempre como fío conductor a música.

Vista previa.

Advertisements