Coro de Manos Blancas

O coro de Manos Blancas forma parte do programa de Educación Especial do Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, foi creado en 1999 e está conformado por dúas areas: a xestual, integrada principalmente por nenos e mozos con deficiencias auditivas, que utilizan luvas brancas ou de cores, segundo a obra que interpreten; e a oral, formada por nenos e mozos con deficiencias visuais e cognitivas, con impedimentos motrices, dificultades para a aprendizaxe e autismo, así como tamén, por aqueles que, sen ningunha discapacidades, dan exemplo do dereito que todos temos a participar na sociedade.

Advertisements