Disfonías nos docentes

Neste vídeo entrevistan ao Xefe do Servizo de Otorrinolaringoloxía dun hospital de Bos Aires, e fala da importancia de que os docentes se fagan chequeos frecuentes, como medida preventiva das disfonías; asemade apunta que dentro do colectivo os máis afectados son as mestras jardineras (infantil) e os especialistas de educación física.

Advertisements