Hixiene da voz

Recollemos aquí artigos publicados na rede que versan sobre a voz, o seu coidado e alteracións derivadas dun uso non adecuado.

Higiene de la voz”, do Centro de Foniatría. Un documento con ítems que axudan a detectar a presenza de indicios de problemas da voz.

Voz profesional y alteraciones de la voz”, de Marco Guzmán, sobre a hixiene vocal, situacións de mal coidado, malos hábitos e medidas de hixiene.

Cuidados de la voz e higiene vocal”, de Marco Guzmán.

Higiene vocal”, de Andreu Sauca i Balart, no que el divide entre normas, consellos e hábitos.

Advertisements