Linguaxe musical

Malia que non é obxecto desta materia, cómpre recordar algúns coñecementos básicos sobre a linguaxe musical. Atopamos un web en Averroes, o portal educativo de Andalucía, onde explica con claridade e exemplos gráficos e/ou sonoros a duración do son e a súa representación gráfica; contén exercicios en Javaclic para practicar.

Advertisements