A voz na docencia

La voz en la docencia: conocer y cuidar nuestra herramienta de trabajo“, de Mª Isabel Cortázar López e Balbino Rojo Colino, publicado en Graó no 2007, é un libro eminentemente práctico con exercicios para previr os problemas de voz, a principal ferramenta de traballo dos que nos dedicamos á docencia.

Vista previa.

Advertisements

101 juegos musicales

101 juegos musicales. Divertirse y aprender con ritmos y con canciones“, de Ger Storms en Graó, 2007, é unha obra que recolle xogos de audición, de concentración, que desenvolven habilidades sociais, de interacción, de confianza, e expresividade e improvisación, de mesa musicais, etc., tendo sempre como fío conductor a música.

Vista previa.


Problemas da voz nos docentes

A Junta de Extremadura elaborou a “Ficha de prevención: problemas de la voz en docentes“, coa finalidade de informar a este colectivo sobre as causas, factores de risco (tarefas, ruídos, acústica das aulas, temperatura, humidade, ventilación, etc), as patoloxías máis comúns entre o profesorado, así como das medidas preventivas.


A voz humana

Facilitamos o acceso ao documento “La voz humana” elaborado polo Centro de Formación de Navarra, no que trata a técnica vocal, a educación e reeducación vocal, as principais patoloxías dos órganos fonatorios, a avaliación funcional da voz, o adestramento vocal, así como  a hixiene e coidado vocal.


La música en la escuela infantil

La música en la escuela infantil“, de Andrea Giráldez, Pep Alsina, Maravillas Díaz, en Graó, 2008.

Hoy nadie pone en duda la importancia que tiene la etapa 0-6 en la futura construcción del conocimiento musical. Tampoco parece que el profesorado dude del valor de la educación musical en el desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas. Conscientes de la importancia de la educación musical en esta etapa, estas páginas pretenden acercar la música a los docentes de infantil, proporcionando ideas que les permitan afrontar la planificación y la puesta en práctica. Se incluye DVD con ejemplificaciones de actividades cotidianas de maestros y maestras de diferentes entornos geográficos.
Índice
¿Por qué es importante la música en la etapa 0-6?: Introducción. La educación musical desde el nacimiento hasta los 6 años. El papel de la familia. El papel de los educadores. Consideraciones previas a la programación. Música para educar o educación musical. ; Las actividades musicales: La música en el aula. El sonido y la música. La escucha sonora y musical. La voz y el canto. Los instrumentos. El movimiento corporal. Música y juego. La invención musical: imitar, improvisar y crear. ; Experiencias para compartir: Introducción. Cantar y aprender en los primeros años de vida. Experiencia 0-3 años. La música, un camino para conectar la educación y el entorno. Experiencia 3-6 años. ; Aprendemos con la música. Ejemplos y propuestas de actividades musicales: Introducción. Música en acción: la importancia de las primeras experiencias musicales. ; Referencias bibliográficas.
Vista previa.

A arte de contar contos

Onde aprenden os mestres a ler e a contar contos?

Isto debería ser un contido fundamental na formación inicial dos docentes; pola contra, cadaquén, con maior o menor fortuna vai aprendendo como pode, aproveitando as súas cualidades e experiencias de ter asistido a sesións de contacontos.

Non é nada doado engaiolar aos nenos/as, logrando que se metan dentro da historia que se está narrando -ou lendo-, emporiso hai certas habilidades, técnicas e estratexias que todo o mundo debería practicar, para non converter este momento máxico en algo soporífero.

No SOL, atopamos as recomendacións de Kepa Osoro, mestre e experto en literatura infantil. Do primeiro que nos advirte é de que non é o mesmo ler que contar un conto. En calquera caso, o narrador ten que vibrar co relato, sabendo transmitir a súa esencia para acadar unha íntima relación co público; previamente débese practicar a narración; no momento, obter un silencio expectante, non cortándoa nunca; hai que procurar a brevidade, a sucesión lóxica de ideas e a claridade na verbalización; usar a mobilidade da mirada buscando a expresividade pero sen forzar o temperamento do narrador; e concederlle moita importancia á voz, contándoo como si o estivéramos vivindo, variando as entoacións, e acompañándoo dos xestos oportunos e ben medidos.

Por outra banda, “El arte de contar cuentos” é un clásico da escritora Marie L. Shedlock, seica, inigualable contadora de contos, que está dispoñible na rede. Comeza advertíndonos dos perigos nos que pode incorrer un narrador/a: desviarse cara cuestións secundarias escurecendo a historia con demasiados detalles; introducir palabras non familiares; ou de non saber ler os rostros do público. Continúa cos principios básicos para a narración de contos, e os elementos que se deben evitar ao seleccionar o material.

Para nós, unha premisa básica á hora contar –e ler contos-: non aburrirnos a nós mesmas.


Contadores de contos

Ler contos ou contar contos? As dúas cousas, en función do que pretendamos, non hai porque contrapoñer estas dúas necesarias actividades, pero non releguemos a que vai directamente de boca a orella, tan só co recurso da nosa voz.

Agora ben, todos/as sabemos contar historias?, ou será que a falta desa capacidade nos fai aferrarnos a outros soportes como o libro ou o audiovisual. Cales son as cualidades que debe ter un conto e un contador/a de “contos de boca”?

Recorremos ao experto Paco Abril que no artigo “Para contar historias” esboza algunhas premisas fundamentais sobre a narración, así como as 5 características que, a xuízo deste contacontos, se deben aplicar para chegar aos nenos/as.

-El contador es un escuhador. Es capaz de oír a los niños/as cuando cuentan cosas que a las orejas maduras les parecen misteriosas. Es capaz de oír lo que los niños quieren, de verdad, sentir.

-Quien narra es un contador, no está representado un papel, Por eso se centrará en lo que cuenta, y en que eso que cuenta suene verdadero, recordando que los niños/as quieren ficciones no mentiras.

-Sólo cuando consiga la difícil sencillez de narrar sin alharacas, con el solo recurso de la palabra, podrá recurrir a usar los elementos que considere oportunos para fortalecer sus relatos.

-Su repertorio, que deberá sentir como si formara parte de su vida, se nutrirá de historias, de cuentos, de palabras que contegan el imprescindible ingrediente del “y de repente.

-El contador de cuentos debe poner la mejor disposición para relatar, aunque no tenga ganas, deberá salir a la “pista” con ellas, de lo contrario no saldrá.

Y es que en el momento en que los niños/as sienten que lo que les narran tiene que ver con sus vevencias, y les cuentan historias con ganas, se convierten en los mejores escuchadores que haya habido jamás.

Paco Abril, tamén insiste en Apuntes para una teoría del contar”que o que realmente gusta son “os contos contados con ganas”.

Hai que contar contos de boca con ganas, así de sinxelo e así de complexo.