La técnica Alexander

Esta é unha escolma bibliográfica de libros que versan sobre a Técnica Alexander, e dos que se pode ter unha vista previa.

La técnica Alexander“, de Matthias Alexander, en Paidós, 2006.


La técnica Alexander“, de Richard Brennan en Kairós, 2011.

Advertisements

A técnica Alexander

Dado que o corpo é o noso primeiro e mellor instrumento, cómpre aprender a entendelo e a coidalo, porén recollemos unha técnica referencial que nos pode ensinar a facer un bo uso de nós mesmos dándonos seguridade e disfrutando de actividades que requiren tensión como pode ser tocar un instrumento, interpretar, bailar, ou mesmo vivir. Un sinxelo método de educación corporal que procura o equilibrio e a liberdade natural do corpo, entendendo como está deseñado para deixalo funcionar de seu.

A técnica Alexander é un proceso de aprendizaxe lento pero seguro que nos ensina a recoñecer os nosos hábitos e a interactuar cos outros.

Desde aquí a ligazón ao seu web.