Praxias bucofonatorias

En El blog de los maestr@os de audición y lenguaje, de Eugenia Romero, atopamos unha extensa compilación de exercicios de praxias bucofonatorias, así como de expresión facial.

Advertisements