A voz na docencia

La voz en la docencia: conocer y cuidar nuestra herramienta de trabajo“, de Mª Isabel Cortázar López e Balbino Rojo Colino, publicado en Graó no 2007, é un libro eminentemente práctico con exercicios para previr os problemas de voz, a principal ferramenta de traballo dos que nos dedicamos á docencia.

Vista previa.

Advertisements

Onomatopeas

A raíz do visionado da ópera buffa ‘Duetto buffo di due gatti’ de Gioacchino Rossini, durante a cal tan só se pronuncia a onomatopea “miau”, e do que hai innumerables versións, de entre as que salientamos:

Felicity Lott & Ann Murray

Teresa Berganza e Cecilia Lavilla Berganza

Montserrat Caballé e Concha Velasco

Les Petits Chanteurs a la Croix del Bois

decidimos traballar coas onomatopeas,  pronuncialas, idenficalas, e escribilas; deunos pé a unha interesante proposta de lectura e escrita. Empregamos as táboas das admitidas polo Diccionario da Lengua Española,  a recompilación de José Martínez de Sousa e máis un vídeo.

E como non, unha chiscadela final co xa clásico libro de Manuel Bragado, “Dona Carme”.

Vía InnovArte Infantil.


Problemas da voz nos docentes

A Junta de Extremadura elaborou a “Ficha de prevención: problemas de la voz en docentes“, coa finalidade de informar a este colectivo sobre as causas, factores de risco (tarefas, ruídos, acústica das aulas, temperatura, humidade, ventilación, etc), as patoloxías máis comúns entre o profesorado, así como das medidas preventivas.


Tras, tras, cucutrás

Para xogar coas palabras e coa pronuncia.

“Pito pato, pato pito,
pita pata, para atrás.
Barro borra, barre burra
barra arriba, Barrabás.
Tole tole, paparrucha,
ringo rango, sasasfrás.
Tristre trasto, cucufate,
picaporte, Don Tomás”.

Tras, tras, cucutrás“, de Juan Clemente e Aitana Carrasco en Factoría K de libros, 2010.

Os 28 poemas de “Tras, tras, cucutrás” son a materialización sonora e literaria da diversión; representan a dimensión lúdica do verso, ; compoñen un divertimento de rimas en hábil equilibrio.

Letras e sílabas agrúpanse nunha simpática compaña para dar lugar a palabras surrealistas e sin sentido, cando non son as propias palabras as que adquiren significados exóticos.


A voz humana

Facilitamos o acceso ao documento “La voz humana” elaborado polo Centro de Formación de Navarra, no que trata a técnica vocal, a educación e reeducación vocal, as principais patoloxías dos órganos fonatorios, a avaliación funcional da voz, o adestramento vocal, así como  a hixiene e coidado vocal.


La música en la escuela infantil

La música en la escuela infantil“, de Andrea Giráldez, Pep Alsina, Maravillas Díaz, en Graó, 2008.

Hoy nadie pone en duda la importancia que tiene la etapa 0-6 en la futura construcción del conocimiento musical. Tampoco parece que el profesorado dude del valor de la educación musical en el desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas. Conscientes de la importancia de la educación musical en esta etapa, estas páginas pretenden acercar la música a los docentes de infantil, proporcionando ideas que les permitan afrontar la planificación y la puesta en práctica. Se incluye DVD con ejemplificaciones de actividades cotidianas de maestros y maestras de diferentes entornos geográficos.
Índice
¿Por qué es importante la música en la etapa 0-6?: Introducción. La educación musical desde el nacimiento hasta los 6 años. El papel de la familia. El papel de los educadores. Consideraciones previas a la programación. Música para educar o educación musical. ; Las actividades musicales: La música en el aula. El sonido y la música. La escucha sonora y musical. La voz y el canto. Los instrumentos. El movimiento corporal. Música y juego. La invención musical: imitar, improvisar y crear. ; Experiencias para compartir: Introducción. Cantar y aprender en los primeros años de vida. Experiencia 0-3 años. La música, un camino para conectar la educación y el entorno. Experiencia 3-6 años. ; Aprendemos con la música. Ejemplos y propuestas de actividades musicales: Introducción. Música en acción: la importancia de las primeras experiencias musicales. ; Referencias bibliográficas.
Vista previa.

Praxias bucofonatorias

En El blog de los maestr@os de audición y lenguaje, de Eugenia Romero, atopamos unha extensa compilación de exercicios de praxias bucofonatorias, así como de expresión facial.